fbpx

Om VisitVestsjælland A/S

Sammen skaber vi muligheder for vækst. VisitVestsjælland A/S er destinationsselskabet for Sjællands Vestkyst, som dækker Kalundborg, Slagelse og Sorø Kommuner. Vi har til formål at udvikle turismen og markedsføre destinationen, som paraplyorganisation for turisterhvervene og de tre kommuner.

Isabella Vassing

Event og aktivitetskoordinator

Tlf: +45 71 95 72 27
Email: isabella@visitvestsjaelland.dk

Mie Danielsen

Partneransvarlig

Tlf.: +45 24 25 59 16
Email: mie@visitvestsjaelland.dk

Pia Nielsen

Administrationsmedarbejder

Tlf.: +45 24 25 06 70
Email: pia@visitvestsjaelland.dk

Trine Bruun

Projektleder Erhvervsturisme

Tlf.: +45 53 50 34 12
Email: trine@visitvestsjaelland.dk

Martin W. Hansen

Martin W. Hansen
Kommunikationsansvarlig

Tlf.: +45 24 25 71 72
Email: martin@visitvestsjaelland.dk

Andreas Walther

Online specialist

Tlf.: +45 29 62 94 88
Email: andreas@visitvestsjaelland.dk

Jens Müller

Direktør

Tlf.: +45 28 19 90 11
Email: jens@visitvestsjaelland.dk

PR og kommunikation

Martin W. Hansen
Kommunikationsansvarlig
Tlf.: +45 2425 7172
Email: martin@visitvestsjaelland.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Destinationsselskabet VisitVestsjælland A/S er ejet af Kalundborg, Slagelse og Sorø Kommuner.
Bestyrelsen består af 12 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Hver kommune er repræsenteret i bestyrelsen af to medlemmer fra byrådet samt to repræsentanter for turismeerhvervet

Bestyrelsesformand: Louise Hauge Gliese, Comwell Klarskovgaard

Næstformand: Birgitte Dinesen, Kragerup Gods

Torben Berner, Vesterlyng Camping

Per Thuesen, Slagelse Turistforening

Charlotte Sabroe, Direktør Sorø Kunstmuseum

Lars Mortensen, Støvlet Katrines Hus

Kristine Olsen (A), Kalundborg Kommunalbestyrelse

Martin Schwartzbach (DF), Kalundborg Kommunalbestyrelse

Knud Vincents (V), Slagelse Byråd

Lis Tribler (A), Slagelse Byråd

Martin Jørgensen (C), Sorø Byråd

Anne Madsen (A), Sorø Byråd

VisitVestsjælland har tre primære grupper af samarbejdspartnere:
 • Slagelse, Sorø og Kalundborg kommuner
 • Partnerne
  – Lokale turismevirksomheder der har indgået samarbejde med VisitVestsjælland om fælles markedsføring og forretningsudvikling.
 • Aktører
  – Frivillige foreninger; virksomheder, der ikke er partnere; kulturelle institutioner, som ikke er partnere samt events af ikke-kommerciel karakter

Selskabets opgaver er:

 • At facilitere produktudvikling og understøtte værdikæder med fokus på økonomisk bæredygtighed gennem netværk
 • At have ansvaret for al ekstern markedsføring af den samlede destination
 • At understøtte professionalisering af aktørerne i destinationen, Blandt andet gennem værksteder
 • At stille en platform (visitvestsjælland.dk) til rådighed for de aktører, der laver turismeprodukter i værdikæder
Overordnet strategi

VisitVestsjælland vedtog i november 2016 en strategi med fire indsatsområder. Den overordnede vision i strategien er at skabe muligheder: muligheder for aktørerne for at vækste og muligheder for kommunerne for at styrke beskæftigelsen og samarbejdet på tværs af de tre kommuner.

Det overordnede effektmål for 2020 er en samlet turismeomsætning på 2.128 mio. kr., hvilket svarer til en vækst på 403 mio. kr. siden 2014.

Skal dette mål nås, kræver det, at de kommercielle aktører har succes.

VisitVestjælland skal derfor være den afgørende facilitator for at skabe sammenhængskraft på tværs af de tre ejerkommuner, at skabe en styrket fælles attraktionskraft samt at skabe en gennemslagskraft, som den enkelte aktør ikke kan opnå alene.